Zielrietzangers

Het visserskoor de Zielrietzangers uit Usquert is op de elfde van de elfde in 1995 officieel opgericht. De Zielrietzangers ontlenen hun naam aan de afwateringsgeul die het getijdenhaventje van het dichtbij noordelijk van Usquert gelegen Noordpolderzijl verbindt met de Waddenzee; het Zielriet.

Zielrietzangers

Het koor, bestaat voornamelijk uit leden afkomstig uit Usquert met aanvulling van enkele enthousiaste zangers uit de omgeving en heeft tot nu toe een vrij constant ledental van ruim 30 zangers en 3 accordeonisten. De groep heeft geen dirigent maar één van de accordeonisten geeft op ontspannende wijze de muzikale koers aan, terwijl door hem ook alle liedjes zijn gearrangeerd. Door enkele leden zijn alle zangnummers van een eigen tekst voorzien, waarbij men zich van andere koren onderscheidt door uitsluitend in het Gronings te zingen. Bij de optredens wordt een professionele geluidsinstallatie gebruikt.

Zielrietzangers

Het koor valt verder op door haar markante presentator met komische noten in de persoon van Jaap Nienhuis, wel bekend als Tv-weerman en van zijn medewerking aan talloze RTV Noord programma’s. Hij kondigt met veel verve het repertoire van eigen nummers aan waarin het vissersleven op de Wadden, het liefdesleven in vreemde havens en de avonturen aan boord op de verre zeeën wordt bezongen.

Voor meer informatie, agenda, foto’s en CD-presentatie, gaat u naar de website van de Zielrietzangers.